Andra tjänster

  • Digitalisering av C-kasetter och VHS
  • Datatjänster
  • Hjälper till vid behov i frågor som gäller (ISRC, Teosto/NCB, Gramex)
  • Record Label

Tag kontakt på telefonnummer:

+358 (0)40-6711631

eller

+46 (0)79-3197085